TRADUCTOR

APADRINA!

L'associació Pa i Mel, gràcies als dontius dels padrins, participa en els apadrinaments que gestiona Dunia La Vie. Aquests apadrinaments donen la possibilitat a un infant d'anar a escola, de tenir un seguiment mèdic i social, de participar a activitats que els permeten una emancipació,...

Qui apadrinem?
Els infants que apadrinem viven a les afores de la capital de Burkina Faso, Uagadugu, on es concentren barraques improvitzades, sense llum, ni aigua, ni clavegueram, ni estructura urbanística. Sovint venen sols o amb les seves famílies del món rural amb la idea de millorar la seva situació. La gran dificultat econòmica fa que es dediquin a la mendicitat i estan tot el dia pel carrer intentant trobar mitjans per sobreviure.
Els apadrinaments els fem amb l'Associació Dunia La vie, que treballa amb aquests infants. Aquesta associació duu un casal social on fan el seguiment d'aquests infants i actuen en funció de la situació de cadascú: realitzen escolaritzacions, vacunacions, seguiments mèdics, nutrició,...

Com ho fem?
Considerem que no és constructiu que un infant creixi pensant que és gràcies a un estranger que pot esser escolaritzat i que per tant, el seu país no ha pogut contribuir en la seva educació. És una altra manera de veure les coses. Preferim que es construeixi gràcies al suport d'una entitat local com Dunia La Vie, gràcies a l'assistenta social, a l'estructura de l'entitat,... La nostra proposta és fer apadrinaments col·lectius, sense un lligam personal entre l'infant apadrinat i el padrí. No estem molt segurs dels intercanvis afectius que es poden produir entre padrí i apadrinat. La solidaritat internacional és bona, necessària i s'ha de promoure, però no ha d'allunyar els infants de la seva realitat. Per aquest motiu promovem els apadrinaments col·lectius.
Anualment, fem arribar una memòria detallada sobre els apadrinaments fets, el llistat d'infants apadrinats, les accions fetes,...

DETALL D'UN APADRINAMENT:
Cost mitjà d'una escolarització 50€
Contribució per material escolar 10€
Despeses de manutenció a tres trobades
anuals dels apadrinats 5€
Participació a un mes d'activitats d'estiu
pel juliol (act. oci i educ. + 1 menjada) 15€
Contribució a la caixa social de solidaritat
(per medicaments, vacunes, nutrició,...) 10€
Despeses necessàries pe fer el seguiment
dels infants apadrinats 10€
Despeses de seguiment i gestió Pa i Mel 5€

TOTAL 105€/ANUAL
35€/QUATRIMESTRE