TRADUCTOR

LAS TASCA DE PA I MEL A BURKINA FASOELS NOSTRES INICIS, FILOSOFIA:


Des del 2008 Pa i Mel treballa a Tenado (Burkina Faso), municipi rural format per 18 pobles. Treballem en estreta col·laboració amb l'ajuntament de Tenado i ens basem en el Pla municipal de desenvolupament per prioritzar les accions. 
Partim de la idea que l’home és a la vegada l’agent i la finalitat del desenvolupament, consideram que els beneficiaris de les accions de desenvolupament han de ser també els actors principals dins el procés d’elaboració i d’execució dels projectes.
Fem visites de tant en tant  en el territori per fer el seguiment dels projectes realitzats i per  crear les línies dels projectes futurs i impregnar-nos de la situació de les àrees sobre les què pretenem incidir en els projectes futurs.  (2008, 2010, 2014, 2018)


Constitució de l’associació Pa i Mel Burkina

Després d’uns anys treballant a Burkina Faso i vist el volum de projectes que hi duim a terme, varem trobar oportú constituir l’associació Pa i Mel Burkina, amb una autonomía pròpia, una junta directiva amb habitants de Burkina i persones que hi treballen també d’allà.
  
 

PROJECTES REALITZATS A BURKINA FASO:

Construcció d'un pou a Tenado (2008)                Formació en reparació de pous a Tenado (2009)
         


 Cooperativa femenina de criança porcina a Tenado

Mitjançant la producció porcina, les dones que hi treballen tenen uns ingressos que els permet millorar la seva qualitat de vida i tenir les necessitats bàsiques cobertes i la de les seves famílies.

Es van construir les solls  i es va formar a les beneficiàries en criança de porcs, en alfabetització, en gestió d’empreses, en treball en equip… 


Treure els infants del carrer a Uagadugu, capital (2011-2013)

Des de Pa i Mel vam col·laborar amb l'associació Dunia La Vie, en la construcció d'un casal per poder atendre els infants de carrer a la capital de Burkina Faso i fent apadrinaments per donar-los la possibilitat d'anar a escola, de tenir un seguiment mèdic i social... Aquests infants viven a les afores de la capital,  en barraques improvitzades, sense llum, ni aigua, ni clavegueram, ni estructura urbanística. Sovint venen sols o amb les seves famílies del món rural. La gran dificultat econòmica fa que es dediquin a la mendicitat.SALUT A TENADO 
construcció d'un centre de salut                                   construcció d'una maternitat 

construcció d'un laboratori                                              equipament en material mèdic
                    

SEGURETAT ALIMENTÀRIA A TENADO

construcció d'un embassament    15 hectàrees per cultiu d'arros   Hort municipal amb 70 parcel.les

Una de les grans problemàtiques de la zona és la baixa pluviometria que provoca una gran penúria d'aliments i situacions de desnutrició en els infants. En aquest sentit es van construïr una sèrie d'infraestructures, totes elles públiques, amb una gestió municipal afí de què les famílies de Tenado poguessin accedir a l'aigua de l'embassament i a tenir una parcel·la per cultivar arros i/o hortalissa.

Paralèlament es va  finançar la construcció de pous públics i d'horts comunitaris per escoles, agrupacions de joves, agrupacions d'agricultors...

Horts comunitaris  i construcció de pous
EDUCACIÓ: CONSTRUCCIÓ DE 8 ESCOLES PÚBLIQUES A TENADO
           

vist l'enorme necessitat en infraestructures escolars, vam elaborar un pla a cinc anys vista per aconseguir que tots els infants dels 18 pobles de Tenado poguessin anar a l'escola. Hem construit tres escoles públiques completes i hem millorat i ampliat cinc escoles ja existents. Totes elles compten amb les aules suficients per donar cabuda a tots els alumnes i compten amb pou, latrines, despatx, magatzem i estan equipades amb el mobiliari necessari.  Aquest projecte ha  permès a tots els alumnes del municpi poder anara a l'escola i fer-ho en bones condicions, propiciant que acabin els estudis primaris.Totes les infraestructures escolars construïdes son públiques per tal de què el projecte no dependeixi del Nord i que els beneficiaris siguin autònoms en tot moment. Els mestres son fucionaris de l'Estat i el funcionament es regeix pel que estipula el ministeri d'educació burkinès. 

CONSTRUCCIÓ DE 5 INSTITUTS A TENADO (2014-2021).

Del 2014 al 2021 hem construit cinc instituts públics a cinc pobles de Tenado que permeten als alumnes de Tenado que han acabat primària cursar secundària (abans, només 40% tenien plaça). A cada centre hem construit i equipat les aules formatives  i els anexos necessaris: magatzem, latrines, edifici administratiu, un pou. 
també hem electrificat l'institut que tenia més alumnes (prop de 1000) amb plaques solars, fet que ha permès l’ús d’un ordenador a l’edifici administratiu per facilitar la tasca de la gestió del centre.
AJUDA HUMANITÀRIA A BOULSA (NORD DE BURKINA)

Burkina Faso està patint una crisi sense precedents lligat al creixent terrorisme del Sahel, que provoca el desplaçament de moltes famílies que han quedat sense vivenda i sense estalvis. Al 2022 hem començat a treballar a la ciutat de Boulsa, subministrant aliments a 600 persones deplaçades i material escolar que ha permès als infants desplaçats tornar a l'escola.
També finançem el menjador escolar dels alumnes desplaçats del Institut de Boulsa, actualment son 131 infants.