TRADUCTOR

QUÈ FEM

PROJECTES A BURKINA FASO, ÀFRICA:

a) Agermanament amb el poble Tenado (2008) i 1ª visita de voluntaris de Pa i Mel

Quatre membres de Pa i Mel, es varen desplaçar a Tenado, per tal de supervisar la construcció del pou i fer un diagnòstic de les prioritats per a futures accions. Per fer-ho, es van reunir amb els diferents Agrupaments del Departament, així com amb els representants de les Administracions de la zona. També es reuniren amb dos membres del "Cos de la Pau" d’Estats Units, que havien realitzat un estudi detallat de la situació de Tenado. Partint de la idea que l’home és a la vegada l’agent i la finalitat del desenvolupament, consideram que els beneficiaris de les accions de desenvolupament han de ser també els actors principals dins el procés d’elaboració i d’execució dels projectes i s’ha de basar, en la mesura del possible, en els recursos locals. Per això, es va considerar que l’agermanament era la millor forma d’aconseguir implicar al màxim els beneficiaris del projecte.

b) Construcció d'un pou a Tenado (2008):

Aquesta va ser la nostra primera experiència en cooperació. Va ser la població de Tenado que la va prioritzar.
Finançat per l'Ajuntament de Sa Poblac) Formació en reparació de pous a Tenado (2009)

Arrel de la visita al 2008 es van detectar un gran nombre de pous espatllats a tota la comarca i es va veure que l'aigua seguia essent una necessitat clau per la població. Per tant es va realitzar una formació pràctica sobre reparació de pous, que va donar com a resultats 18 persones formades (una per cada municipi) i amb el compromís de fer les reparacions necessàries i 9 pous arreglats durant la formació. Un any després, els 38 pous espatllats estaven arreglats, i les 18 persones seguien essent les responsables de reparar-los en cas de necessitat.
Finançat pel Fons Mallorqui de Solidaritat

d) 2ª visita de voluntaris de Pa i Mel (2009/2010):

Les tasques principals van ser la supervisió del projecte de reparació de pous i de la construcció de l'escola  i realizar trobades amb la població per determinar conjuntament els possibles projectes futurs. La població va prioritzar aquest cop projectes més ambiciosos, que requerien una forta implicació per la seva part, amb el sentit de millorar els recursos de la població. e) Construcció d'una escola a Tenado (2009-2012):


Vam optar per una escola pública per tal de què el projecte no dependeixi del Nord i que els beneficiaris siguin autònoms en tot moment. Els mestres son fucionaris de l'Estat i el funcionament es regeix pel que estipula el ministeri d'educació burkinabès. Així i tot, l'escola té uns valors afegits de qualitat, que s'han treballat amb nosaltres.
- Al 2009 es va iniciar la construcció d'una escola amb 3 aules,
- Al 2010 vam afegir les latrines i un despatx
- Al 2011 vam construir el menjador escolar
- Al 2012 vam afegir  3 aules més i vam treballar en la millora de la qualitat de l'escola.
Actualment hi ha 150 alumnes amb 55% de nines i quatre mestres. Cada aula compta amb 50 alumne ( la mitja nacional és de 78), el 85% dels alumnes passa al curs seguent (la mitja nacional és de 60%). L'escola compta amb una ampa implicada que gestiona el menjador escolar i fa una tasca important en la sensibilització de les famílies per a què els infants no deixin l'escola i perquè redueixin les tasques domèstiques dels infants per a què es puguin centrar en els estudis.
Finançat pel Govern Balear, Associació de treballadors de La Caixa, Fons propis, 

 f)  Constitució de l’associació Pa i Mel Burkina
Després d’uns anys treballant a Burkina Faso i vist el volum de projectes que hi duim a terme, varem trobar oportú constituir l’associació Pa i Mel Burkina, amb una autonomía pròpia, una junta directiva amb habitants de Burkina i persones que hi treballen també d’allà.


 g) Cooperativa femenina de criança porcina

L'objectiu del projecte és millorar els recursos de la població. Mitjançant la producció porcina, les dones que hi treballen tenen uns ingressos dignes que els permet millorar la seva qualitat de vida i tenir les necessitats bàsiques cobertes i la de les seves famílies.
Es van construir les solls amb una capacitat d’uns 200 porcs i es va formar a les beneficiàries en criança de porcs, en alfabetització, en gestió d’empreses, en treball en equip… La cooperativa també te en marxa altres activitats que generen ingresos com la producció de pinso, la producció d’horticultura, el transport de mercaderies.
Actualment hi treballen 50 dones i dos homes.

Finançat pel Fons Mallorqui de Solidaritat i fons propis

h)  Construcció d'un casal social a uagadugu, capital (2011-2013)

L'associació Dunia La Vie, treballa desde l'any 2000 amb infants de carrer. Al 2007 va obrir El casal de Joves, de Cultures i d'Associacions, que pretén protegir i educar els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, exclusió i precarietat d' uns dels barris perifèrics més desfavorits de Uagadugu, capital de Burkina Faso. Les activitats es duen a terme en espais llogats i  és imprescindible millorar les infraestructures i donar cabuda a tot el que s'hi fa. L'Ajuntament ha cedit un terreny i l'entitat hi està construint una gran sala polivalent, 2 sales d'activitats, 2 sales per a la biblioteca, l'activitat d'estudi i d'informàtica, 2 blocs sanitaris i un porxo per a estudi i activitats diverses.
Les activitats que hi desenvolupa l'entitat son les seguents:
Espai d'estudi vigilat pels estudiants, gestió d'una biblioteca. Activitats preescolars. Reforç escolar. Orientació professional, Ludoteca, Inserció escolar, documentació dels infants, Educació en higiene i sanejament, campanyes de vacunació, detecció malnutrició, accions de sensibilització. Escola d'estiu, activitats extraescolars, programació d'activitats culturals.Campanyes d'informació sobre ciutadania, drets de les persones i dels infants. Activitats sobre la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible. Alfabetització per mares i al.lotes joves amb edat no escolar.
Subvencionat pel Fons Mallorqui de solidaritat (35.000 €)

i) Apadrinaments (desde 2010)
Els infants que apadrinem viven a les afores de la capital de Burkina Faso, Uagadugu, on es concentren barraques improvitzades, sense llum, ni aigua, ni clavegueram, ni estructura urbanística. Sovint venen sols o amb les seves famílies del món rural amb la idea de millorar la seva situació. La gran dificultat econòmica fa que es dediquin a la mendicitat i estan tot el dia pel carrer intentant trobar mitjans per sobreviure.
Els apadrinaments, gràcies als dontius dels padrins, els fem amb l'Associació Dunia La vie, que treballa amb aquests infants. Aquesta associació duu un casal social on fan el seguiment d'aquests infants i actuen en funció de la situació de cadascú: realitzen escolaritzacions, vacunacions, seguiments mèdics, nutrició,... Aquests apadrinaments donen la possibilitat a un infant d'anar a escola, de tenir un seguiment mèdic i social, de participar a activitats que els permeten una emancipació,..
El cost d'un apadrinament és de 35€/quatrimestre, és a dir 105€/ any.
Finançat pels padrins, a través de Pa i Mel

j) Construcció d'un institut.

Del 2014 al 2016 hem construit un institut públic que permet als alumnes de Tenado que han acabat primària cursar secundària (abans, només 40% tenien plaça). Per poder cobrir la forta demanda, l’institut compta amb dues línees per cada curs. Actualment el centre acull 441 alumnes. Un cop finalitzat, l’ institut podrà acollir una mitja de 600 alumnes.
També hi hem construït un pou, que facilita l’accès a l’aigua potable dels alumnes i hem electrificat l’Institut amb plaques solar, fet que ha permès l’ús d’un ordenador a l’edifici administratiu per facilitar la tasca de la gestió del centre. Alhora hem construit els anexos necessaris com un magatzem, latrines, edifici administratiu…

APADRINA!

L'associació Pa i Mel, gràcies als dontius dels padrins, participa en els apadrinaments que gestiona Dunia La Vie. Aquests apadrinaments donen la possibilitat a un infant d'anar a escola, de tenir un seguiment mèdic i social, de participar a activitats que els permeten una emancipació,...

Qui apadrinem?
Els infants que apadrinem viven a les afores de la capital de Burkina Faso, Uagadugu, on es concentren barraques improvitzades, sense llum, ni aigua, ni clavegueram, ni estructura urbanística. Sovint venen sols o amb les seves famílies del món rural amb la idea de millorar la seva situació. La gran dificultat econòmica fa que es dediquin a la mendicitat i estan tot el dia pel carrer intentant trobar mitjans per sobreviure.
Els apadrinaments els fem amb l'Associació Dunia La vie, que treballa amb aquests infants. Aquesta associació duu un casal social on fan el seguiment d'aquests infants i actuen en funció de la situació de cadascú: realitzen escolaritzacions, vacunacions, seguiments mèdics, nutrició,...

Com ho fem?
Considerem que no és constructiu que un infant creixi pensant que és gràcies a un estranger que pot esser escolaritzat i que per tant, el seu país no ha pogut contribuir en la seva educació. És una altra manera de veure les coses. Preferim que es construeixi gràcies al suport d'una entitat local com Dunia La Vie, gràcies a l'assistenta social, a l'estructura de l'entitat,... La nostra proposta és fer apadrinaments col·lectius, sense un lligam personal entre l'infant apadrinat i el padrí. No estem molt segurs dels intercanvis afectius que es poden produir entre padrí i apadrinat. La solidaritat internacional és bona, necessària i s'ha de promoure, però no ha d'allunyar els infants de la seva realitat. Per aquest motiu promovem els apadrinaments col·lectius.
Anualment, fem arribar una memòria detallada sobre els apadrinaments fets, el llistat d'infants apadrinats, les accions fetes,...

DETALL D'UN APADRINAMENT:
Cost mitjà d'una escolarització 50€
Contribució per material escolar 10€
Despeses de manutenció a tres trobades
anuals dels apadrinats 5€
Participació a un mes d'activitats d'estiu
pel juliol (act. oci i educ. + 1 menjada) 15€
Contribució a la caixa social de solidaritat
(per medicaments, vacunes, nutrició,...) 10€
Despeses necessàries pe fer el seguiment
dels infants apadrinats 10€
Despeses de seguiment i gestió Pa i Mel 5€

TOTAL 105€/ANUAL
35€/QUATRIMESTRE